Log ind på videoplatformen

Vejledning til login på videoplatform (PDF)

Vejledning til Eduk-videokit

Ordforklaring

Indledende bemærkninger

Fem ting at huske
    • Benyt kun videopløsningen “HD” (se hvordan nedenfor)
    • Optag kun én video ad gangen, som du da overfører til USB-lageret
    • Optagelsen må maksimalt være på 1 time og 50 minutter
    • Når tabletten slukkes, slettes videoen automatisk fra tabletten
    • For at spare strøm og hukommelses-forbrug bør wi-fi være deaktiveret og alle andre apps end kamera-appen være lukket

1. Tænd videokit

1.1. Tænd tablet

1.2. Tænd powerbank

1.3. Tænd kamera

1.4. Tænd og klargør mikrofon

2. Åbn og klargør kamera-app

2.1. Åbn Kamera-app

2.2. Indstil videoopløsning

3. Optag video

3.1. Start optagelse

3.2. Stop optagelsen

3.3. Gå tilbage til startskærm

 

4. Gem videoen på USB-lageret

4.1. Lås USB-lageret op

Få koden af din leder

4.2. Indsæt USB-lageret i hubben

4.3. Kopier videofilen til USB-lageret og skub sikkert ud

 

 

 

 

 

5. Sluk videokit

5.1. Sluk tablet, sluk powerbank og sæt USB-ledning tilbage i stik

6. Upload video fra USB-lager til videoplatform

6.1. Upload video fra USB-lager til videoplatform