Oplæg

Om professionel relationskompetence til alle lærere, pædagoger og ledere i en kommune

Gennem en mosaik af vidensoplæg, dialog og refleksion samt øvelser giver Louise Klinge et indblik i, hvorfor kvaliteten af lærere og pædagogers relation til børn og unge mennesker påvirker deres udvikling både fagligt, socialt og personligt.
Alle får et fælles sprog for konkrete kendetegn ved den professionelle relationskompetence.

Perpektivet er både langsigtet med fokus på skolens formål og helt tæt på med konkret inspiration, der kan bruges næste dag sammen med børnene henimod større engagement og fordybelse blandt både børn og voksne.

“Det var en virkelig god dag, som ramte lige ned i noget alle kunne bruge. Folk følte sig set og hørt i deres virkelighed, og det var skønt at mærke publikums interesse og deltagelse. Jeg hører udelukkende ros, fra skolechef til lærere, så det bliver et kæmpe tak herfra. ”

Søren Laustrup
Pædagogisk udviklingskonsulent i Langeland Kommune
– efter oplæg for alle lærere og skoleledere i Langeland Kommune, august 2021

“Interessant, spændende og lærerigt – formidlet på en humoristisk måde, hvor der var plads til både smil og latter”
“Foredraget kan godt blive teoretisk, men Tina har en fantastisk humor, så det bliver interessant”
“En levende og rammende fortælleform du har, Tina. Jeg tager så meget med mig i mit videre arbejde :-)”

Louise Klinges forskning om professionel relationskompetence kan nu komme i spil i daginstitutionsverdenen gennem Tina Brandts formidling

Professionel relationskompetence er afgørende for, at børn bliver mødt udviklingsstøttende. Tina Brandts formidling giver fælles sprog og faglige begreber for noget, der ellers kan virke personligt og diffust. På et forskningsbaseret fundament understøttes personalets og ledelsens professionelle relationskompetence – med blik for både individ, rammer og struktur.

Alle oplæg kan foregå fysisk eller virtuelt, og flere institutioner kan sagtens deltage sammen.
Oplæggene kan også holdes med forældrene som målgruppe.

Læs mere om Tina her.

Kontakt endelig Tina Brandt direkte på telefon 49 40 40 86 eller mail for at høre nærmere om oplæg og efteruddannelsesforløb.

Ledelse, forvaltning og politisk niveau

Louise Klinge kan til beslutningstagere bidrage med forskningsbaseret og øjenåbnende viden om centrale aspekter af 0-18-års området:

Strukturer, der vil understøtte lærere og pædagogers professionelle relationskompetence

Relationskompetent praksis påvirker både børn og unges personlige, sociale og faglige udvikling, resiliens, de sociale relationer børnene/de unge imellem, fravær, frafald og fremtid positivt. Den professionelle relationskompetence er det mest afgørende sted at have sit fokus, hvis vi skal sikre, at alle børn og unge efter endt skolegang kan fungere som ansvarsfuld, kompetent og engageret borger.

Institutionelle rammer, der vil bidrage positivt til alle børn og unges liv og udvikling.

På baggrund af forskning herhjemme og internationalt indenfor en række videnskabelige felter formidler Louise Klinge viden om 7 specifikke behov, som institutionelle rammer bør imødekomme hos ethvert barn og ungt menneske – i deres ca. 8.000 timer i dagtilbud og ca. 12.500 timer i skolen. – Hvor de skal være… uden at kunne sige op.

For at trives og udvikle sig bedst muligt, har alle børn og unge brug for:

 • Tryghed
 • Oplevelser af autonomi
 • Oplevelser af kompetence
 • Oplevelser af samhørighed
 • Sundhed
 • At bidrage
 • At lege

Louise Klinge har blandt andet holdt konferenceoplæg eller deltaget i paneldebatter her:

 • KL’s Børne-Unge-Topmøde
 • En række konferencer arrangeret af Børne- og Undervisningsministeriet
 • Altingets politiske netværk indenfor uddannelse og Børn & Unge
 • Uddannelsesdebatten i Nr. Nissum
 • Politikens Skoleledernetværk
 • Seminarer for ledelse og TR i en række kommuner
 • Fælleskonferencer for skolepolitikere, forvaltning, skoleledere og tillidsvalgte