Oplæg & workshops

Sansende og fællesskabende undervisning

Workshop om læringslyst og engagement i undervisningen – uden for meget skærm

Eduk tilbyder nu workshops til både grundskoler og ungdomsuddannelser, hvor vi sammen med jer frigør didaktiske ideer og inspirerer til undervisning i alle fag som understøtter relationskompetent praksis med gode samspil, glæde og højt fagligt engagement i læringsrummet.
Workshoppen er baseret på deltagelse og aktive processer. Fokus er på at få fornyet inspiration til læreprocesser med øjenkontakt, nærvær og samarbejde. Med og uden digitale værktøjer.

Vi er to erfarne undervisere og kursusholdere, som har samlet en skatkiste af enkle og didaktisk fleksible arbejdsformer, som kan bruges i alle fag og alle klassetrin i både grundskole og ungdomsuddannelse. Læreres lyst og glæde ved at undervise samt elevernes lyst til at lære er helt afgørende for trivsel og læringsudbytte. Vi gør os umage for, at workshoppen er glædesfyldt, levende og legende.

Om underviserne

Line Rønn Shakoor er cand pæd. i didaktik og medbringer bud på enkel, kreativ og konkret skabende didaktik, som kan fastholde børn og unges opmærksomhed og sætte gang i de unges skaberkraft og forbedringstrang. Med pap kan man komme dybt ind i forståelsen af kompleks matematik, skabe maskiner eller visualisere abstrakt viden. Når vi skaber noget sammen opstår det fælles tredje, tiden bliver vores ven og vi fordyber os og åbner os og lærer derfor bedre.
Line er læreruddannet, kandidat i didaktik, dukkemager og underviser i kreativitet på Københavns professionshøjskole.

Rudi Lauridsen underviser i historie og idræt på Sct. Knuds Gymnasium, og har i over 15 år arbejdet målrettet med at udvikle, afprøve, evaluere og optimere et bredt udvalg af forskellige arbejdsformer sammen med eleverne i hverdagens ”motorrum”.
Udgangspunktet er, at de unge mennesker er meget forskellige og derfor skal de udfordres på forskellige måder. Alle arbejdsformerne er funderet i bearbejdning af faglig viden.

Vi har begge indgående kendskab til Louise Klinges forskning og har i en årrække været en del af Louise Klinges forsknings- og formidlinghus Eduk.
Vi er medforfattere til antologien “Autonomi, Kompetence og Samhørighed – trivsel og udvikling i pædagogiske kontekster“, som udkommer senere i år.

Praktisk

Workshoppens indhold tilpasses jeres behov. Det handler overordnet om sansende og fællesskabende undervisning, der understøtter elevernes engagement, men der kan være bestemte tematikker, I ønsker fokus på – som fx ”Kreativ og samskabende læring”, ”Bevægelse og faglig læring” eller ”Det mangfoldige læringsfællesskab”.

Workshoppen kan strække sig fra en til flere pædagogiske eftermiddage eller over en pædagogisk weekend. Line og Rudi kan komme sammen eller hver for sig.

Tina Brandt

Oplæg ved Tina Brandt om relationskompetent praksis i daginstitutionsverdenen

Professionel relationskompetence er afgørende for, at børn bliver mødt udviklingsstøttende. Tina Brandt forener Louise Klinges prisvindende forskning om professionel relatioskompetence med sin mangeårige erfaring fra hverdagen i vuggestue og børnehave.

Oplægget giver fælles sprog og faglige begreber for noget, der ellers kan virke personligt og diffust. På et forskningsbaseret fundament understøttes personalets og ledelsens professionelle relationskompetence – med blik for både samspil og struktur.

Alle oplæg kan foregå fysisk eller virtuelt, og flere institutioner kan sagtens deltage sammen. Oplæggene kan også holdes med forældrene som målgruppe.

Læs mere om Tina her.

“En levende og rammende fortælleform du har, Tina. Jeg tager så meget med mig i mit videre arbejde :-)”

“Foredraget kan godt blive teoretisk, men Tina har en fantastisk humor, så det bliver interessant”

“Interessant, spændende og lærerigt – formidlet på en humoristisk måde, hvor der var plads til både smil og latter”

Oplæg om veje til mindre skæld i skole og daginstitution

I dette oplæg besvarer vi blandt andet disse tre spørgsmål, som mange lærere og pædagoger nok tit har stillet sig selv:

  • Vil børnene mon høre efter, hvad jeg siger, hvis jeg ikke skælder ud?
  • Hvad kan jeg mon gøre i stedet for at skælde ud ?
  • Og virker det lige så godt?

I den teoretiske del af oplægget præsenterer vi viden om, hvad der er de biologiske og psykologiske årsager til skældud, og hvorfor skældud har en negativ betydning for relationer og læring.

Vi giver også indsigt i, hvad der er de biologiske og psykologiske årsager til, at alternativer til skældud virker og hvorfor både børn, voksne og læringsprocesser har gavn af, at vi sammen skaber en skole med mindre skældud.

I den praktiske del af oplægget giver vi 5 helt konkrete redskaber til at skabe en hverdag med mindre skældud.

“Jeg vil varmt anbefale kolleger rundt i landet at invitere Mette Thor Jørgensen til at holde det oplæg hun holdt for Helsingør Skole i går. Et fantastisk vigtigt budskab leveret med indlevelse, forståelse, humor og anderkendelse. Tak for at være med til at sætte skoleåret i gang på bedste vis.”

Kari Jørgensen
Skoleleder, Helsingør Skole

“Mette Thor Jørgensen lavede et virtuelt oplæg for alle lærere og pædagoger på Kildevældsskolen. Det fungerede super godt. Mette formidler den faglige viden, erfaringer og vigtige budskaber med en fantastisk energi og imødekommenhed, der smitter og åbner for modtagelighed. Varm anbefaling.”

Anne Marker
Skoleleder, Kildevældsskolen

“Lærere og pædagoger kom til mig med fantastisk feedback efter dagen om “Veje til mindre skældud” med Mette Thor Jørgensen.
De fik ny viden i rigelige mængder formidlet på bedste vis.”

Wenche Fogsgaard
Skoleleder, Magleblik Skole

Oplæg ved Louise Klinge til ledelse, forvaltning og politisk niveau

Louise Klinge kan til beslutningstagere bidrage med forskningsbaseret og øjenåbnende viden om centrale aspekter af 0-18-års området:

Strukturer, der vil understøtte lærere og pædagogers professionelle relationskompetence

Relationskompetent praksis påvirker både børn og unges personlige, sociale og faglige udvikling, resiliens, de sociale relationer børnene/de unge imellem, fravær, frafald og fremtid positivt. Den professionelle relationskompetence er det mest afgørende sted at have sit fokus, hvis vi skal sikre, at alle børn og unge efter endt skolegang kan fungere som ansvarsfuld, kompetent og engageret borger.

Institutionelle rammer, der vil bidrage positivt til alle børn og unges liv og udvikling.

På baggrund af forskning herhjemme og internationalt indenfor en række videnskabelige felter formidler Louise Klinge viden om 6 specifikke behov, som institutionelle rammer bør imødekomme hos ethvert barn og ungt menneske – i deres ca. 8.000 timer i dagtilbud og ca. 12.500 timer i skolen. – Hvor de skal være… uden at kunne sige op.

For at trives og udvikle sig bedst muligt, har alle børn og unge brug for:

  • Tryghed
  • Oplevelser af autonomi
  • Oplevelser af kompetence
  • Oplevelser af samhørighed
  • Sundhed
  • At bidrage

“Det var en virkelig god dag, som ramte lige ned i noget alle kunne bruge. Folk følte sig set og hørt i deres virkelighed, og det var skønt at mærke publikums interesse og deltagelse. Jeg hører udelukkende ros, fra skolechef til lærere, så det bliver et kæmpe tak herfra. ”

Søren Laustrup
Pædagogisk udviklingskonsulent i Langeland Kommune
– efter oplæg for alle lærere og skoleledere i Langeland Kommune, august 2021