Oplæg

Oplæg ved Louise Klinge om relationskompetent praksis til alle lærere, pædagoger og ledere i en kommune

Gennem en mosaik af vidensoplæg, dialog og refleksion samt øvelser giver Louise Klinge et indblik i, hvorfor kvaliteten af lærere og pædagogers relation til børn og unge mennesker påvirker deres udvikling både fagligt, socialt og personligt.
Alle får et fælles sprog for konkrete kendetegn ved den professionelle relationskompetence.

Perpektivet er både langsigtet med fokus på skolens formål og helt tæt på med konkret inspiration, der kan bruges næste dag sammen med børnene henimod større engagement og fordybelse blandt både børn og voksne.

“Det var en virkelig god dag, som ramte lige ned i noget alle kunne bruge. Folk følte sig set og hørt i deres virkelighed, og det var skønt at mærke publikums interesse og deltagelse. Jeg hører udelukkende ros, fra skolechef til lærere, så det bliver et kæmpe tak herfra. ”

Søren Laustrup
Pædagogisk udviklingskonsulent i Langeland Kommune
– efter oplæg for alle lærere og skoleledere i Langeland Kommune, august 2021

Tina Brandt

Oplæg ved Tina Brandt om relationskompetent praksis i daginstitutionsverdenen

Professionel relationskompetence er afgørende for, at børn bliver mødt udviklingsstøttende. Tina Brandt forener Louise Klinges prisvindende forskning om professionel relatioskompetence med sin mangeårige erfaring fra hverdagen i vuggestue og børnehave.

Oplægget giver fælles sprog og faglige begreber for noget, der ellers kan virke personligt og diffust. På et forskningsbaseret fundament understøttes personalets og ledelsens professionelle relationskompetence – med blik for både samspil og struktur.

Alle oplæg kan foregå fysisk eller virtuelt, og flere institutioner kan sagtens deltage sammen. Oplæggene kan også holdes med forældrene som målgruppe.

Læs mere om Tina her.

Kontakt endelig Tina Brandt direkte på telefon 49 40 40 86 eller mail for at høre nærmere om oplæg og efteruddannelsesforløb.

“En levende og rammende fortælleform du har, Tina. Jeg tager så meget med mig i mit videre arbejde :-)”

“Foredraget kan godt blive teoretisk, men Tina har en fantastisk humor, så det bliver interessant”

“Interessant, spændende og lærerigt – formidlet på en humoristisk måde, hvor der var plads til både smil og latter”

Oplæg om veje til mindre skæld i skole og daginstitution

I dette oplæg besvarer vi blandt andet disse tre spørgsmål, som mange lærere og pædagoger nok tit har stillet sig selv:

  • Vil børnene mon høre efter, hvad jeg siger, hvis jeg ikke skælder ud?
  • Hvad kan jeg mon gøre i stedet for at skælde ud ?
  • Og virker det lige så godt?

I den teoretiske del af oplægget præsenterer vi viden om, hvad der er de biologiske og psykologiske årsager til skældud, og hvorfor skældud har en negativ betydning for relationer og læring.

Vi giver også indsigt i, hvad der er de biologiske og psykologiske årsager til, at alternativer til skældud virker og hvorfor både børn, voksne og læringsprocesser har gavn af, at vi sammen skaber en skole med mindre skældud.

I den praktiske del af oplægget giver vi 5 helt konkrete redskaber til at skabe en hverdag med mindre skældud.

Kontakt os på mail for at høre nærmere om et oplæg.

“Jeg vil varmt anbefale kolleger rundt i landet at invitere Mette Thor Jørgensen til at holde det oplæg hun holdt for Helsingør Skole i går. Et fantastisk vigtigt budskab leveret med indlevelse, forståelse, humor og anderkendelse. Tak for at være med til at sætte skoleåret i gang på bedste vis.”

Kari Jørgensen
Skoleleder, Helsingør Skole

“Mette Thor Jørgensen lavede et virtuelt oplæg for alle lærere og pædagoger på Kildevældsskolen. Det fungerede super godt. Mette formidler den faglige viden, erfaringer og vigtige budskaber med en fantastisk energi og imødekommenhed, der smitter og åbner for modtagelighed. Varm anbefaling.”

Anne Marker
Skoleleder, Kildevældsskolen

“Lærere og pædagoger kom til mig med fantastisk feedback efter dagen om “Veje til mindre skældud” med Mette Thor Jørgensen.
De fik ny viden i rigelige mængder formidlet på bedste vis.”

Wenche Fogsgaard
Skoleleder, Magleblik Skole

Oplæg ved Louise Klinge til ledelse, forvaltning og politisk niveau

Louise Klinge kan til beslutningstagere bidrage med forskningsbaseret og øjenåbnende viden om centrale aspekter af 0-18-års området:

Strukturer, der vil understøtte lærere og pædagogers professionelle relationskompetence

Relationskompetent praksis påvirker både børn og unges personlige, sociale og faglige udvikling, resiliens, de sociale relationer børnene/de unge imellem, fravær, frafald og fremtid positivt. Den professionelle relationskompetence er det mest afgørende sted at have sit fokus, hvis vi skal sikre, at alle børn og unge efter endt skolegang kan fungere som ansvarsfuld, kompetent og engageret borger.

Institutionelle rammer, der vil bidrage positivt til alle børn og unges liv og udvikling.

På baggrund af forskning herhjemme og internationalt indenfor en række videnskabelige felter formidler Louise Klinge viden om 6 specifikke behov, som institutionelle rammer bør imødekomme hos ethvert barn og ungt menneske – i deres ca. 8.000 timer i dagtilbud og ca. 12.500 timer i skolen. – Hvor de skal være… uden at kunne sige op.

For at trives og udvikle sig bedst muligt, har alle børn og unge brug for:

  • Tryghed
  • Oplevelser af autonomi
  • Oplevelser af kompetence
  • Oplevelser af samhørighed
  • Sundhed
  • At bidrage