Om Eduk, Louise Klinge og teamet

Om Eduk

Eduk er stiftet og ledet af Louise Klinge og består af et team, der kender dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse indefra. Eduks navn er inspireret af det latinske ord bag education – “educere” – der betyder noget så essentielt som at udvikle, give vækst og kraft, fremdrage og frembringe. Vi ønsker med Eduk netop at bidrage til, at børne- og ungeområdet frembringer alt det fine hvert barn og unge menneske rummer. Så de har det godt og kan fungere som ansvarsfulde, kompetente og engagerede borgere.

Louise Klinge har kortlagt konkrete kendetegn ved den praksis hos lærere og pædagoger, der bidrager til, at børn og unge bedst muligt kan udvikle, udtrykke og udfolde sig. Samtidig peger hendes forskning på faktorer, der strukturelt og individuelt er afgørende for, at lærere og pædagoger kan lykkes bedst muligt med deres samfundsgivne ansvar.

Den praksisnære forskning formidles i bøger, artikler, den offentlige debat, til foredrag, paneldebatter og i film og kvalificeres gennem løbende studier, deltagelse i forskernetværk og videre forskning. Omdrejningspunktet er hele tiden at bidrage til et børne- og ungeområde, hvor mennesker kan have hinanden på sinde.

Den primære aktivitet i Eduk er efteruddannelsesforløb om professionel relationskompetence i dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse. Det er nemlig samspilskvaliteten med lærere og pædagoger, som først og fremmest betinger børn og unges udbytte af deres tid i daginstitution, skole og ungdomsuddannelse. I vores forløb er der både fokus på praksis og faktorer, der påvirker praksis.

Om Louise Klinge

Jeg forsker i og formidler hvilke rammer og relationer, der bidrager positivt til børn og unges liv og udvikling.

Oprindeligt er jeg cand.mag. i dansk og filosofi. I en årrække arbejdede jeg som lærer på en erhvervsuddannelse og på både folke-, fri- og privatskoler på alle klassetrin for at undersøge hvilke skole- og interaktionsformer, børn og unge mødes af dagligt. Det var slående at erfare, at det er vilkårligt, om børn møder høj eller lav kvalitet af struktur og samspil. Derfor påbegyndte jeg min ph.d. om professionel relationskompetence, for at man på læreruddannelsen systematisk kunne styrke kvaliteten af lærernes interaktion med børnene. Jeg vandt i 2017 Ph.D.-Cup på DR2.

Jeg formidler i dag min forskning for bl.a. UVM, DLF, KL, landets professionshøjskoler, Københavns og Aarhus Universitet, Altingets uddannelsespolitiske netværk, daginstitutioner, skoler, FGU’er og gymnasier.

Størstedelen af min tid bruger jeg på at afholde efteruddannelsesforløb rundt i landet omkring professionel relationskompetence sammen med et team af eksperter – til både daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser.

Jeg er bl.a. med i LearningMission’s advisory board, forskergrupperne NO!SE og Innovative læringskontekster (KU), dommerpanelet til Politikens Undervisningspris samt STUK’s faglige følgegruppe for en styrket indsats i PPR, og jeg er fast debattør på Politikens SkoleMonitor.

Derudover er jeg forfatter til en række meget læste bøger om pædagogik og læring – den seneste Skole uden Skældud, som jeg har skrevet sammen med Erik Sigsgaard og Mette Thor Jørgensen, er af Fagbladet Folkeskolen kåret som en af 2020’s vigtigste fagbøger.

Louise Klinge har blandt andet holdt konferenceoplæg eller deltaget i paneldebatter her:

  • KL’s Børne-Unge-Topmøde
  • En række konferencer arrangeret af Børne- og Undervisningsministeriet
  • Altingets politiske netværk indenfor uddannelse og Børn & Unge
  • Uddannelsesdebatten i Nr. Nissum
  • Politikens Skoleledernetværk
  • Seminarer for ledelse og TR i en række kommuner
  • Fælleskonferencer for skolepolitikere, forvaltning, skoleledere og tillidsvalgte

Om teamet

Eduk består af en skøn forening af praktikere og forskere.
Vi kender 0-18-års området indefra, og vi har i årevis samskabt med børn, lærere, pædagoger, ledere, PPR, organisationer, forvaltninger og Børne- og Undervisningsministeriet for at bidrage til menneskevenlige rammer for både børn, unge og voksne i daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser.

Louise Klinge

Louise Klinge

Stifter og formidler

Børne- og uddannelsesforsker.
Læs mere om Louise Klinge

Mette Thor Jørgensen

Mette Thor Jørgensen

Lærer, cand.pæd.-studerende og medforfatter til "Skole uden Skældud - Hvorfor og Hvordan"

Mette formidler i Eduk om veje til mindre skældud

Tina Brandt

Tina Brandt

Pædagog, tidligere daginstitutionsleder, medforfatter til "Pædagogens Relationskompetence" og med i panelet i "Hjælp - jeg er forælder" på R4dio

Tina formidler i Eduk om relationskompetence især til dagtilbud, fritidsområdet og forældre

Rudi Lauridsen

Rudi Lauridsen

Gymnasielærer og vinder af Politikens Underviserpris

Rudi står i Eduk for formidling om relationskompetence og didaktik til udskolingen og ungdomsuddannelser

Clarissa Corneliussen

Clarissa Corneliussen

Erhvervspsykolog, certificeret i Mindful Self-compassion og medforfatter til "Det gode skoleliv og Mindfulness i organisationer"

Clarissa holder personaleworkshops i Eduk om professionelt nærvær

Daniel De Dios Osmann

Daniel De Dios Osmann

Cand.mag. i sprogpsykologi og underviser ved Gerlev Center for Leg & Bevægelse

Daniel holder personaleworkshops i Eduk om mentalisering og leg

Joachim Oschlag

Joachim Oschlag

Pædagog og tidligere daginstitutionsleder

Joachim er kursuskoordinator i Eduk

Kate Kjølby McKenna

Kate Kjølby McKenna

Skuespiller og partner i TeaterSpektrum

 Til personaleworkshops i Eduk kobler Kate dilemmaer i arbejdslivet som lærer, pædagog og leder med Louise Klinges forskning

Kirstine Hockerup

Kirstine Hockerup

Lærer, friluftsvejleder, supervisor og familie- og psykoterapeut MPF

Kirstine holder i Eduk personaleworkshops om mentalisering

Lilian Nammour Thestrup Høj

Lilian Nammour Thestrup Høj

Lærer, cand.pæd.psyk og ansat i PPR til at understøtte både dagtilbud og skole

Lilian holder personaleworkshops i Eduk om positive følelser

Line Rønn Shakoor

Line Rønn Shakoor

Lærer, cand.pæd. i didaktik og materialitet. Ansat på pædagog-uddannelsen på Københavns Professionshøjskole og formidler hos EDUK. Line har undervist Social- og sundhedshjælpere og assistenter i professionel relationskompetence, og bidraget til flere udgivelser og artikler indenfor det pædagogiske og didaktiske felt.

Line formidler i Eduk om relationskompetence, didaktik og materialitet

Louise Tidmand

Louise Tidmand

Lærer og har lavet en ph.d. om børns livsduelighed. Forfatter til en række bøger, bl.a. "Til kamp mod kedsomhed" og er stifter af Styrkeakademiet

Louise holder i Eduk personaleworkshops om positive følelser

Mikkel Klinge

Mikkel Klinge

Cand.merc.(fil)

Mikkel er IT- og økonomiansvarlig i Eduk

Rikke Bendsen

Rikke Bendsen

Skuespiller og stifter af TeaterSpektrum

 Til personaleworkshops i Eduk kobler Rikke  dilemmaer i arbejdslivet som lærer, pædagog og leder med Louise Klinges forskning

Sarah Grams Davy

Sarah Grams Davy

Lektor på Københavns Professionshøjskole og har lavet en ph.d. om sammenhængen mellem læreres trivsel og lærer-elev-relationers kvalitet

Sarah står i Eduk for ledelsesseminarer og spørgeskemaanalyser

Siv Hjorth Siebken Schultz

Siv Hjorth Siebken Schultz

Pædagog, cand.pæd. og har arbejdet både dagtilbud og skole

Siv formidler i Eduk om relationskompetence til dagtilbud og fritidsområdet

Trine Trentemøller

Trine Trentemøller

Lærer, cand.pæd. og arbejder i STUK i Børne- og Undervisningsministeriet. Forfatter til Robusthed, dysleksi og motivation og Hukommelsesstrategier

Trine holder i Eduk personaleworkshops om mentalisering

Om samarbejdspartnere

Learning Mission samler Danmark om en positiv udvikling af skolesystemet. Louise sidder i Learning Missions advisory board, og Eduk er med i Sammenslutning for Læring i det 21. århundrede.

Louise er en del af NO!SE – et netværk forskere i et bredt pædagogisk felt, der arbejder udenfor de etablerede universitetsrammer, med at producere og sætte viden i spil på tværs af en bred faglighed. Fællesnævneren er at tilbyde og tilføre myndigheder, organisationer, uddannelsessteder og personer en variation af tilgange til mennesker i læring

Louise har i mange år været en del af forskergruppen Innovative Læringskontekster på Københavns Universitet, ledet af professor i pædagogik Karen Borgnakke. Gruppen gennemfører etnografiske studier og forskningsbaseret evaluering af innovative uddannelsesprojekter i skolastiske, professionsorienterede og akademiske læringskontekster.

ImagineIf er stiftet af Loni Bergquist, der er tidligere lærer på High Tech High. Når skoler har samarbejder med Eduk omkring professionel relationskompetence, vil et konstruktivt næste skridt være et fortsat fokus på en engagerende og meningsskabende skoleform for alle børn – gennem projektbaseret læring. ImagineIf hjælper skolerne på vej tæt på deres egen praksis.

Autens med Lene Jensby Lange i spidsen klæder skoleverdenen på til at skabe rum for børn og unges engagement og fysiske rammer, der smiler til børn. Lene og Louise afholder sammen et populært kursusforløb Rum og Relationer.