Praksisnær og forskningsbaseret efteruddannelse for daginstitution, skole & FO, klub og UU

Efteruddannelsesforløb om professionel relationskompetence

Ud fra Louise Klinges praksisnære forskning tilbyder Eduk efteruddannelsesforløb for børne- og ungeområdet om professionel relationskompetence. Relationskompetencen påvirker både børn og unges personlige, sociale og faglige udvikling, resiliens, de sociale relationer børnene/de unge imellem, fravær, frafald og fremtid. Når man styrker en relationskompetent kultur, styrker man altså børn og unges trivsel og udvikling, og dermed styrker man også et godt samfund, hvor hver enkelt kan fungere som ansvarsfuld, kompetent og engageret borger.

Louise Klinge beskriver 5 synlige kendetegn ved fagpersoners relationskompetente handlinger, der bidrager til barnet og det unge menneskes udvikling. Dermed har personale og ledelse fælles fagtermer og konkrete pejlemærker, der styrker den professionelle dømmekraft.

Derudover har hendes forskning kortlagt 7 faktorer, der påvirker den professionelle relationskompetence, som er vigtig viden til beslutningstagere for børne- og ungeområdet henimod menneskevenlige rammer for både børn og voksne.

Efteruddannelsesforløbet rummer kickoff med forumteater, personaleworkshops, og for dagtilbud og skole også videooptagelse af praksis, vejviser-uddannelse, fokus på teamet som professionelt udviklingsfællesskab, spørgeskemaundersøgelse og ledelsesseminar.

Læs mere om de forskellige efteruddannelsesforløb

Daginstitution

Skole og FO

UU og FGU

Fritid og klub

PPR

“Vi oplevede at I:

· Har sat jer godt ind i vores praksis – kendskab er kodeordet
· Har den største respekt for den store opgave det er at arbejde med mennesker
· Gav os mulighed for refleksion over egen praksis.”

Preben Skov Christensen
Firkløverskolen Give, Vejle Kommune