Efteruddannelse for fritid og klub

Professionel relationskompetence handler om, hvordan det pædagogiske personale indgår i udviklingsstøttende samspil med børn og unge, der bidrager til:

 • at hvert barn og ungt menneske har det godt og udvikler sig både socialt og personligt
 • at grupperne af børn og unge fungerer som udviklende fællesskaber, der understøtter, at de unge sammen bliver klogere på verden, på hinanden og på sig selv.

Den professionelle relationskompetence kan styrkes. Udover at beskrive konkrete kendetegn ved relationskompetencen har Louise Klinge kortlagt faktorer, der understøtter den professionelle relationskompetence, og i Eduks efteruddannelsesforløb på fritidshjem og i klubber har vi blik for alle de faktorer.

Om efteruddannelsesforløbets elementer

Halvår


Halvår

Efterfølgende

KickoffSpørgeskema


Ledelsesseminar

Uddannelse

Personaleworkshops

TeamrefleksionerKickoff ved Louise Klinge og skuespillere

Fokus er på:

 • Relationens betydning
 • 5 konkrete kendetegn ved den professionelle relationskompetence
 • 7 faktorer, der er afgørende for, at man kan handle relationskompetent

Undervejs levendegør skuespillere fra TeaterSpektrum genkendelige dilemmaer fra hverdagen med børnene.

Relationskompetence-uddannelse tæt på egen praksis

Personalegruppe og ledelse uddannes sammen. Formålet er at styrke kvaliteten af samspillene med børnene og de unge. Deltagerne lærer at analysere praksis med udviklingsstøttende samspil for øje. Afsættet er videooptagelser fra egen praksis, hvor analyserne bevidner de udviklingsstøttende samspil og styrker hver medarbejders self-efficacy – det vil sige tro på egne ressourcer og formåen. Medarbejdergruppen styrkes derved som professionelt udviklingsfællesskab.

Alle kendetegn for den professionelle relationskompetence vil være genkendelige og praksisnære for den enkelte.

Når efteruddannelsesforløbet er slut, har hver medarbejder fået styrket sin professionelle praksis til gavn for børnene og de unge. Personalegruppen har fået fagtermer for relationskompetent praksis og kan dermed have ressourceorienterede refleksioner om fælles praksis.

Uddannelsens moduler

 1. Om professionel relationskompetence – kendetegn og betingelser
 2. Om afstemmere og om at understøtte børns samhørighedsbehov
 3. Om at understøtte børns autonomibehov og kompetencebehov
 4. Om omsorgsetiske handlinger
 5. Om veje til mindre skældud
 6. Om faktorer, der påvirker relationskompetencen
 7. Om mentalisering og leg
 8. Om ressourceorienteret refleksion

Hvert modul varer 3 timer og kan eventuelt slåes sammen på hele pædagogiske dage.

“Meget konkret og brugbart i praksis, det vi har lært. Dejligt med en anerkendende tilgang til vores virkelighed. Det at underviserne selv har haft fingrene i bolledejen gør bare kurset mere nærværende – I kender virkeligheden og vilkårene!”

Spørgeskemaundersøgelse og ledelsesseminar

Ved efteruddannelsesforløbets start udfylder personalet et spørgeskema udviklet af Eduk om deres arbejdsliv fokuseret omkring de 7 faktorer, der er afgørende for relationskompetent praksis.

På et ledelsesseminar formidles data fra spørgeskemaet til at kvalificere ledelsesopgaven. Sådan at ledelsen gennem rammer og struktur kan bidrage til en relationskompetent kultur og et arbejdsliv, der understøtter udviklingsstøttende samspil mellem personale og børn/unge.

Videre forskning

Det er en mulighed, som en del af aftalen med Eduk omkring efteruddannelsesforløbet, at videooptagelser og personalets spørgeskemabesvarelser stilles til rådighed for Louise Klinges videre forskning i relationskompetence.
Det er alene Louise Klinges forskerteam, som får optagelserne og besvarelserne at se.