Efteruddannelse for daginstitutioner

Børn går tusindvis af timer i daginstitutioner og har brug for at møde nærvær, råderum, alsidige udfordringer og tryghed for at kunne udvikle sig bedst muligt både fysisk, følelsesmæssigt, kognitivt og socialt.
Det sker, når det pædagogiske personale handler relationskompetent, men her skal man tage kompleksiteten af den opgave alvorligt og være opmærksom på de faktorer, der påvirker den professionelle relationskompetence.

Udover at beskrive konkrete kendetegn ved relationskompetencen har Louise Klinge kortlagt faktorer, der understøtter den professionelle relationskompetence, og i Eduks efteruddannelsesforløb i daginstitutioner har vi blik for alle de faktorer.

Om efteruddannelsesforløbets elementer

Halvår


Efterfølgende

Kickoff

Spørgeskema

Ledelsesseminar

Uddannelse

Refleksioner

Kickoff ved Louise Klinge og skuespillere

Fokus er på:

  • Relationens betydning
  • 5 konkrete kendetegn ved den professionelle relationskompetence
  • 7 faktorer, der er afgørende for, at man kan handle relationskompetent

Undervejs levendegør skuespillere fra TeaterSpektrum genkendelige dilemmaer fra hverdagen med børnene.

Flere daginstitutioner samt dagpleje kan sammen deltage – op til 300 personer.

Tina Brandt
Tina Brandt

Relationskompetence-uddannelse tæt på egen praksis

Personalegruppe, ledelse – og evt. dagpleje og PPR – uddannes sammen.
Formålet er at styrke kvaliteten af samspillene med børnene. Deltagerne lærer at analysere praksis med udviklingsstøttende samspil for øje.
Afsættet er videooptagelser fra egen praksis, hvor analyserne heraf bevidner de udviklingsstøttende samspil og styrker hver medarbejders self-efficacy – dvs. tro på egne ressourcer og formåen. Medarbejdergruppen styrkes derved som professionelt udviklingsfællesskab.

Alle kendetegn for den professionelle relationskompetence vil være genkendelige og praksisnære for den enkelte.

Når relationskompetence-uddannelsen er slut, har hver medarbejder fået styrket sin professionelle praksis til gavn for børnene, og man kan i personalegruppen have ressourceorienterede refleksioner med fælles fagtermer for relationskompetent praksis.

Tina Brandt står for at binde uddannelsen sammen og underviser selv på de fleste af modulerne.

Uddannelsens moduler

  1. Intro til uddannelsen og om afstemmere
  2. Om omsorgsetiske handlinger og om at understøtte børns samhørighedsbehov
  3. Om at understøtte børns autonomibehov og kompetencebehov
  4. Om veje til mindre skældud
  5. Om mentalisering og leg
  6. Om faktorer, der påvirker relationskompetencen og om ressourceorienteret refleksion

Hvert modul varer 3 timer og kan eventuelt slåes sammen på hele pædagogiske dage.

Desuden kan der tilvælges et forældreforedrag, samt facilitering af 1. ressourceorienteret team-refleksion med afsæt i afdelingens videooptagelser.

“Uddannelsesdagene er inspirerende, meningsfulde og udviklende – en fornøjelse og en dejlig mulighed for fordybelse og faglig udvikling og den deraf følgende mulighed for at kunne udvikle den pædagogiske ledelse.”

Katja Schou Rasmussen
Center for Børn & Undervisning , Vestskolen, Terslev Børnehus

Spørgeskemaundersøgelse og ledelsesseminar

Ved efteruddannelsesforløbets start udfylder personalet et spørgeskema om deres arbejdsliv fokuseret omkring de 7 faktorer, der er afgørende for relationskompetent praksis. Spørgeskemaet er udviklet af Sarah Grams Davy, Louise Klinge og Tina Brandt.

På et ledelsesseminar formidles data fra spørgeskemaet til at kvalificere ledelsesopgaven ved at ledelsen gennem rammer og struktur kan bidrage til det arbejdsliv, der understøtter en relationskompetent kultur og udviklingsstøttende samspil mellem personale og børnene.

Videre forskning

Det er en mulighed, som en del af aftalen med Eduk omkring efteruddannelsesforløbet, at videooptagelser og personalets spørgeskemabesvarelser stilles til rådighed for Louise Klinges videre forskning i relationskompetence.
Det er alene Louise Klinges forskerteam, som får optagelserne og besvarelserne at se.