Flere fantastiske forbindelser
– relationer og konstruktioner i læringsmiljøer

René Kristensen (red.)
2019
ISBN: 9788771608519

Køb bogen hos forlaget

Vil du købe mange eksemplarer, så kontakt os direkte