Blog

Ny bog på vej: Pædagogens Relationskompetence

af | 13. december 2021 | Daginstitution

Tina Brandt og jeg har i meget lang tid været i gang med en meget vigtig sag, kyndigt assisteret af redaktør Karen Lise Søndergaard Brandt fra Akademisk Forlag. I disse dage lægger vi sidste hånd på den vigtige sag – bogen “Pædagogens Relationskompetence”, der udkommer til foråret.

Vi har skrevet den til pædagoguddannelsen, til pædagoger og ledere i daginstitutioner, til beslutningstagere og alle andre der har deres gang og interesse i vuggestuer og børnehaver.

Åh, hvor vi håber, at bogen vil blive læst af mange, så den kan være med til at gøre en positiv forskel for både børn og voksne. For vi tager mennesker alvorligt – både den mere end kvarte million børn der passes udenfor hjemmet i 8-10.000 timer, og de pædagoger, der hver dag skal løfte en usigeligt vigtig opgave – for hvert barn og for samfundet.
Der er blandt andet kapitler om kendetegn ved den professionelle relationskompetence, om det der hæmmer eller fremmer relationskompetent praksis, om ledelsens betydning og så slutter bogen med kapitlet “For børnenes skyld?”

Den er fyldt med cases og historier fra det virkelige institutionsliv, som gør teorien håndgribelig og nærværende. Skrevet med kærlig respekt for små og store.