Blog

“Udsigten” – på DR P2

af | 27. november 2021 | Skole

Jeg kom til at speedsnakke i går eftermiddags den 26.11.
For jeg fik stillet vigtige spørgsmål i radioen om mit primære forskningsfelt – lærer-elev-relationen og det gode skoleliv. Og jeg blev så medrevet, at jeg helt glemte, at der faktisk var god tid i den fine udsendelse “Udsigten” på P2.

Heldigvis bidrog den skønne klassiske musik undervejs vist til, at jeg sænkede tempoet noget. Men åh, der er så meget vigtigt at sige om den lærer-elev-relation.
Blandt andet at den påvirker børns:

– Faglige præstationer
– Børns relationer til hinanden
– Børns trivsel, herunder både selvværd, stressniveau, selvregulering og resiliens
– Børns fremtid, herunder både familieforhold og uddannelsesvalg

Når læreren handler relationskompetent, påvirker det alle disse faktorer positivt. Heldigvis kan man beskrive de relationskompetente handlinger med 5 konkrete kendetegn. Og heldigvis var der i går tid til at folde de 5 kendetegn ud. Og også tid til at tale om drømmeskolen – der skal og må tage afsæt i viden om, hvad børn og unge behøver for at have det godt og udvikle sig både socialt, fagligt, motorisk, kognitivt og følelsesmæssigt.

Tak Nina Ørum og Torkil Jakobsen for jeres stærke tilstedevær i studiet.

Du kan høre udsendelsen her.